Ideen omkring hjælperne 

Der er stadig brug for hjælpere på dagen: Køkkenfolk, kagebod-passere, billet-sælgere etc., og gerne dagen før, til opsætning af indgang, boder m.m.
Vi håber, at der kommer frivillige entusiaster, der vil give en times arbejde (eller to) i form af hjælp med at passe de forskellige ste-
der, hvor der er brug for beman-
ding.
Hvis man på forhånd ved, at man gerne vil hjælpe med, kan man henvende sig til Jens og melde ind.
Det er på tlf. nr. 4055 8585.
Man kan også sige til på dagen, når man kommer.

Vi er desværre nødsaget til at tage betaling fra alle, også selvom man hjælper til, ligesom vi i powwowkomiteen selv beta-
ler indgangsbillet.

 


Aldersspredningen? Fra småbørn til op i halvfjerdserne!

http://powwow.mono.net
Lav din egen hjemmeside med mono.net