Næste powwow      O B S !!

Aarhus Powwow 2017 på Eagleroad tryk her.

Nyttige links
 

Her kan du se og læse om vores powwow, Danmarks eneste frilufts-.

Aarhus Powwow arrangeres af Aarhus Powwow Komité, og ligger i august. Vi har altid forsøgt at lægge powwow'en i den tredie weekend i august -ligeledes i år.

En powwow er enkelt sagt en indiansk dansefest. Oprindeligt har det selvfølgelig foregået udendørs, men i vore dage er det ganske almindeligt også at arrangere indendørs powwows. I Århus forsøger
vi altså stadig med den oprindelige, udendørs udgave.


Der er en del medlemmer af Dansk-indiansk Forening, der kommer med egne tipier, og hos Johanne og Robert står der allerede deres egne store tipier. Tjek det på www.eagleroad.dk

Hvis der kommer hjælpere uden egen tipi, men lyst til tipi-overnatninger, er der plads til dette.

På Naturcenter Sølyst, hvor vi afholdt powwow i rigtig mange år, var det et væsentligt større arbejde at forberede powwow'en. Da skulle vi bygge alt op fra grunden hvert år. Men på Eagleroad er der meget af infrastrukturen, der er klar i forvejen: Tættere på køkken, en del tipier står der allerede, et mindre område at klargøre etc.
Vi er dog stadig afhængige af hjælpere, der kom-
mer én - to dage i forvejen og giver en hånd med, stor eller lille. Læs om
Ideen omkring hjælperne.

 

Til selve powwow’en optræder dansere i indianske dansedragter, omhyggeligt udformet efter original, indiansk tradition. Her er altså ikke plads til hver-
ken ”Fætter BR-indianere” eller anden, alt for fri fantasi. Vi tilstræber respektfuldt at vise noget fra en anden kultur, og derfor er en del rammer på forhånd fastlagt.

 

Der har gennem årene været mange gæster og dansere til powwow’en, også fra udlandet. I flæng kan nævnes svenskere, tyskere, englændere, ame-
rikanere, tjekker m.m. Og der har været både dansk/europæisk bosiddende indianere, og india-
nere fra ”over there”.

Det har altid været en glæde, at det folk, vi prøver at repræsentere ved at vise deres kultur, selv har ønsket at være med, og generelt har udtrykt til-
fredshed med vores rammer og indhold.

 

We now have an English version of the Aarhus Powwow homepage - Click here.

Vi har fået lagt billeder ind fra Powwow'en 2010 som i kan se her.

Info om årets powwow er endelig lagt op på siden. Se her.

http://powwow.mono.net
Lav din egen hjemmeside med mono.net